Maak een afspraak

MY SPIRIT GUIDES


My spirit guides brought me some messages. I am a pro in neglecting these messages, surely in the beginning!


Oh lovely guides, so sorry for my ignorance, I was not listening. I was too busy, too busy doing. But after some months … the messages are becoming more and more clearly & louder. I can not stay deaf 🙉


A while ago, Sophie Wolf channeled two cards for me. The fist one was FEAR, I was surprised, still fear?! I already cut sooo many cords concerning fear, I’ve come a long way already. I left the family business after 20 years. I literally started a new business from scratch. I worked also hard on my relationship with my husband. I let go my 15,5 years old daughter to study in New York City, to let her chase her dreams and so on, and still … there was the card FEAR. It was very subtle, hidden in a little corner, but there it was! It was telling me that it is ok to talk about spirits, about spirituality, about our biggest dreams , to speak in public, …


And then there was a second card, the card of CHANGE! Oh yes, that one made me happy 😃 As a High Sensation Seeker (HSS), I was happy to see CHANGE in my cards again. But I misunderstood the card! I can change my way of thinking, acting. A change to focussing instead of  SEEKING, a change to letting go, trusting the Divine time and trusting the change the Universe wants for me. And activating my creativity.


The last thing she said,  “ow … your guides are funny and cheeky , they are asking me to change your bio ”

So in the beginning I thought it was to grow from life, burn-out coach to more an energetic, intuitive coach. But this morning, I meditated after a very beautiful sunrise, the sun was coming up, feeling her warmth. And this time … I listened … I really listened to the messages of my spirits! 

YOU ARE A CHANNELER

YOU ARE A CHANNELER

YOU ARE A CHANNELER 

What are you waiting for! 

You were already a channeler when you were a little girl. But you grow up in a world that’s all about working hard … and couldn’t hear us anymore.


But for NOW, you are back! You have always been there. WELCOME BACK! 
Let’s make the world brighter together ✨


And here I am! I changed my bio, with a big thanks to my spirits – you pushed me in that direction 😉

I am ready to serve you. Just give me call or send me an email (hello@barbaravanwonterghem.be
I would like to help you through all of this! 

Mijn spirituele gidsen brachten me reeds vele mooie berichten. Ik ben een pro in het negeren van deze berichten, zeker in het begin!

Oh lieve gidsen, sorry voor mijn onwetendheid, ik luisterde niet.
Ik had het te druk, te druk met doen. Maar na enkele maanden worden de berichten steeds duidelijker en luider. Ik kan niet langer doof blijven 🙉

Een tijdje geleden channelde Sophie Wolf twee kaarten voor mij.
De eerste was ANGST, ik was verrast … nog steeds angst?!
Ik heb al zoveel koorden doorgesneden wat betreft angst, ik ben al van een heel eind gekomen. Na 20 jaar verliet ik het familiebedrijf. Ik ben letterlijk een nieuw bedrijf begonnen vanuit het niets.
Ik heb ook hard gewerkt aan mijn relatie met mijn man. Ik liet mijn 15,5-jarige dochter vertrekken om in New York City te gaan studeren, om haar eigen dromen te laten najagen. En toch was er nog de kaart FEAR. Het was heel subtiel, verborgen in een klein hoekje, maar daar was het!
Het vertelde me dat het oké is om over geesten te praten, over spiritualiteit, over onze grootste dromen, om in het openbaar te spreken.

En dan was er nog een tweede kaart, de kaart van VERANDERING!
Oh ja, die maakte me blij 😃 Als HSS’er (High Sensation seeker), was ik blij om weer VERANDERING in mijn kaarten te zien. Maar ik begreep de kaart verkeerd! Ik kan mijn manier van denken en handelen veranderen.

Een verandering naar focus in plaats van ZOEKEN, een verandering naar loslaten, vertrouwen op de Divine time (de Goddelijke tijd) en vertrouwen op de verandering die het Universum voor mij in petto heeft. En mijn creativiteit laten stromen 👐

Het laatste wat ze zei , “ow … je gidsen zijn grappig en brutaal, ze vragen me om je bio te veranderen “.


In het begin dacht ik dat het was om te groeien van life, burn-out coach naar meer een energetische, intuïtieve coach. Maar vanmorgen mediteerde ik na een heel mooie zonsopgang, de zon kwam op, ik voelde haar warmte. En deze keer luisterde ik … ik luisterde écht naar de boodschappen van mijn spirit guides!

JIJ BENT EEN KANAAL
JIJ BENT EEN KANAAL
JIJ BENT EEN KANAAL

Waar wacht je op!
Je was al een channeler toen je een klein meisje was.
Maar je groeide op in een wereld die draaide om hard werken, je kon ons niet meer horen.

Maar voor NU ben je terug! Je bent er altijd geweest.
WELKOM TERUG!

Laten we samen de wereld mooier maken ✨

En hier ben ik! Ik heb mijn bio veranderd, met een grote dank aan mijn spirit guides – zij hebben me in die richting geduwd 😉
Ik ben klaar om u te dienen.
Bel me of stuur me een e-mail (hello@barbaravanwonterghem.be)

Ik help je hier graag doorheen! 

SatNam

Barbara